Regelverk

RegelverkBeskrivelse
Kampreglement innebandyDette reglementet regulerer de organisatoriske faktorer, som:
- Seriesystem
- Drakter
- Overganger
- Kvotebestemmelser
Spillereglement innebandyDette reglementet regulerer
- spillertid
- banestørrelse
- utstyr
- regler under spillets gang
Kampreglement El-innebandyDette reglementet regulerer de organisatoriske faktorer, som:
- Seriesystem
- Drakter
- Overganger
- Kvotebestemmelser
Spillereglement El-innebandyDette reglementet regulerer
- spillertid
- banestørrelse
- utstyr
- regler under spillets gang
Instrukser NBFHer finner du instrukser som:
- Instruks for sekretariat
- Arrangørinstruks
Lover NBF- Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
- Lov for Norgesbandyforbund
- Sanksjons- og protestreglement
- NIFs barneidrettsbestemmelser