Dommerkomitè

Leder: Espen Schytte, fra Regionstyret – 952 17 112

Nestleder: Stine Mari Schulstad, Elverum IBK

Representant: Christian Andersen, Brumunddal IBK

Vara: Atle Heggelund, Nes Sportsklubb innebandy