Informasjon vedrørende poengtrekk 2. div herre

Innlandet bandyregion gjennomførte kontroll på spilleberettigede spillere i alle klubber i november. Med den store aktiviteten vi har i vår region så var det gledelig at det var minimalt med avvik å finne. Det var dog noen få, og disse ble undersøkt og sanksjonert av regionen i henhold til våre vedtekter. I de tilfeller avviket […]